Vintage Schwinn Bicycle

Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler

Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler
Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler

Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler    Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler

Very nice complete Stik shifter.


Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler    Vintage 1969 Schwinn Stingray Krate 5 Speed Stik Shifter w Cable Tube&Derailler